loading spinner

Barvy ve spreji

Information

Výrobci

Nejprodávanější produkty

Prohlédnuté produkty

Sleva!

-5.1146%

Obrázek Zobrazit větší

Schuller Eh´klar Antikorozní sprej červenohnědý

91059

Nový produkt

Schuller Eh´klar

Sprej antikorozní

Více informací

3 ks

149,92 Kč s DPH

158,00 Kč s DPH

149,92 Kč za ks

Více informací

Červenohnědá základová barva proti rzi. 100% akrylová barva proti rzi na použití ve vnitřním i venkovním prostředí. Má vysokou krycí schopnost, velmi dobrou ochrannou vlastnost vůči rzi. Další vrstvu je možné stříkat před úplným vytvrdnutím předcházející vrstvy. Sprej má samočistící ventil. Je vhodný na předměty z kovu, železa, oceli, plechu, chrání před korozí. Zlepšuje pevnost konečného materiálu. Může se používat jako výplň na zarovnání nerovných povrchů ve dřevě.

Použití: Povrch důkladně očistěte od mrazu, mastnoty a špíny. Před použitím protřeste dózou 1-2 minuty. Nanášejte ze vzdálenosti 25-30 cm lehkými pohyby nad povrchem. Při nízkých teplotách zahřejte dózu v teplé vodě na 20-25°C. Nepoužívejte při teplotě pod 15°C. Suchý na dotek za 10 minut, proschlý za 24 hodin. Víčko odstraňte pouze v případě použití značkovacího spreje. Po použití víčko nenasazujte zpět.
Upozornění: Extrémně hořlavý. Dráždí oči. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
Obsah organických rozpouštědel (Voc): 0,34 kg/kg
První pomoc: Při nadýchání zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při zasažení očí ihned proplachovat tekoucí studenou vodou při otevřených víčkách po dobu 10-15 minut. V případě pochybností nebo v případě přetrvávajících příznaků podráždění se obraťte na lékaře.

18 dalších produktů ve stejné kategorii:

Follow us on Facebook