loading spinner

Ředidla

Information

Výrobci

Nejprodávanější produkty

Slevy

Prohlédnuté produkty

Sleva!

-5.1675%

Obrázek Zobrazit větší

Technický benzín 1ltr

ROK0002

Nový produkt

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ

Nízkovroucí hydrogenovaný technický benzín

Více informací

6 ks

116,64 Kč s DPH

123,00 Kč s DPH

116,64 Kč za ks

Více informací

je určen k hrubému odmašťování zejména kovových předmětů, lze použít do zapalovačů a jako palivo do benzínových tlakových lamp. Používá se také k ředění olejových, fermežových a syntetických na vzduchu schnoucích nátěrových hmot.

Hustota v kg/m3: 720 - 780 TOC v kg/kg produktu: 0,85 Klasifikace: Flam.Liq.2, Asp.Tox.1, Repr.2, Skin Irrit.2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 Signální slovo: Nebezpečí Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.

2 dalších produktů ve stejné kategorii:

Follow us on Facebook